De SYNTRA Midden-Vlaanderen groep zet het nieuwe jaar in met een vernieuwde organisatiestructuur.

De SYNTRA Midden-Vlaanderen groep zet het nieuwe jaar in met een vernieuwde organisatiestructuur. Ruim 2 jaar bouwden we er samen aan: alle medewerkers uit onze verschillende campussen en docenten op onze SYNTRA Soirée vorig jaar in november sleutelden mee. We hoopten om er in september 2020 effectief in te kunnen werken, maar toen kwam corona -met uitgestelde lessen en eindproeven- roet in het eten gooien. We bleven volharden en 4 maanden later op 4 januari 2021 staan we er, klaar om samen de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Bekijk hier de waarom en alle details van de nieuwe organisatiestructuur.

Wat verandert er voor jou en onze klanten? De grootste verandering zijn de 6 thematische teams die al het werk opnemen voor al onze producten(ondernemerschapstrajecten, pact, leertijd, duaal, vervolmaking, kortlopende trajecten NXT-PRO,…)

De 6 thematische teams zijn:

  • agro-food
  • business & support
  • bouw, milieu & energie
  • industrie, technologie, logistiek & mobiliteit
  • welzijn en gezondheid
  • creatieve economie en digitalisering

Deze teams zijn verantwoordelijk voor het volledige productaanbod in het desbetreffende thema. Als docent heb je voortaan dus slechts 1 persoon/team meer als aanspreekpunt. Het maakt niet uit of je lesopdrachten in Aalst, Asse, Gent of Sint-Niklaas hebt en of je zowel in leertijd als ondernemerschapstrajecten actief bent. Voortaan is er 1 team waar je voor alles bij terecht kunt. Helder en duidelijk voor iedereen.

Begin januari zal het nieuwe team jou contacteren. In de tussentijd kan je gewoon terecht bij jouw vertrouwde contactpersoon. Heb je een lesopdracht in de leertijd, dan blijft voorlopig alles nog tot juni bij het oude. Dit hebben we bewust zo gedaan om geen extra druk te leggen op de doorlichting die in het voorjaar is aangekondigd.