Learn@work

Doelstelling van het project:SYNTRA Midden-Vlaanderen wenst met dit project proeftuinen op te zetten voor 2 beroepskwalificerende opleidingen ‘Kinderbegeleider baby’s en peuters’ en ‘Junior Customs Consultant’ om tot beleidsadviezen te komen voor een verhoogde kwalitatieve instroom van medewerkers.

We werken met een gefaseerde uitrol van beide trajecten. Eerst wordt gefocust op het opzetten van de proeftuinen bij SYNTRA Midden-Vlaanderen en ondernemingen uit de regio. In het volgende opleidingsjaar beogen we de uitrol naar heel Vlaanderen in samenwerking met de andere SYNTRA. Het ESF Project nr 9675 oproep nr. 472 ‘Werkenden en Kwalificerende trajecten’ ging van start op 1/9/20. Over de totale looptijd van 28 maanden is er een subsidie voorzien van:

  • Maximaal 99.980,45 euro via het Europees Sociaal Fonds (ESF)
  • Maximaal 74.985,33 euro via het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF)

Meer info: lies.hardeman@syntra-mvl.be (projectmedewerker learn@work)