CCV

Het CCV-model werd in het najaar 2012 door het Europees Sociaal Fonds als project aanvaard in het kader van de oproep ‘Innovatie’. Dankzij ESF werd het CCV-model ontwikkeld in SYNTRA Midden-Vlaanderen en gedurende 3 cursusjaren uitgetest in het SYNTRA-netwerk. In 2015 werd het opleidingsmodel door ESF erkend als een gevalideerd product.

CCV staat voor Contextueel Competentie Verwervingsmodel. Het model staat voor een methodiek van competentiegericht opleiden, waarbij de nagestreefde beroepscompetenties aan de hand van authentieke taken uit de reële beroepspraktijk al doende verworven worden. Meer info is te krijgen via bert.van.cauteren@syntra-mvl.be.

Lees hier de eerste nieuwsbrief
Lees hier de tweede nieuwsbrief
Lees hier de derde nieuwsbrief
Lees hier de vierde nieuwsbrief
Lees hier de vijfde nieuwsbrief

CCV