Anders organiseren

Doelstelling van het project: binnen SYNTRA Midden-Vlaanderen de werkbaarheid van jobs verbeteren door de arbeid op een andere manier te organiseren. We beogen het creëren van werkbare jobs in een wendbare organisatie.

Hierbij wordt rekening gehouden met de principes van innovatieve arbeidsorganisatie en zelfsturing. In zelforganiserende teams zijn de teamleden samen verantwoordelijk voor een betekenisvolle opdracht en voor een zo groot mogelijk deel van de dienstverlening.

Het ESF Project nr 7541 oproep nr. 413 ‘Anders Organiseren’ ging van start op 1/4/18. Over de totale looptijd van 18 maanden is er een subsidie voorzien van:

  • Maximaal 32.000 euro via het Europees Sociaal Fonds (ESF) (40%)
  • Maximaal 48.000 euro via het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) (60%)

Meer info: joris.beullens@syntra-mvl.be (Verantwoordelijke HRM)