Boost voor financiële sector: uniek Europees project werkplekleren zorgt voor vlottere doorstroom tussen onderwijsniveaus

Uniek Europees project werkplekleren

Duaal leren is in het secundair onderwijs al goed ingeburgerd. In het hoger onderwijs daarentegen werden tot nog toe niet alle mogelijkheden tot ‘leren op de werkplek’ volledig gebruikt. Arteveldehogeschool brengt hierin verandering via een uniek ESF-project (Europees Sociaal Fonds) waar gevaloriseerd werkplekleren geïntegreerd wordt in de nieuwe graduaatsopleiding Accounting Administration. Dit houdt in dat voortaan ook nieuwe kennis, vaardigheden, attitudes en/of competenties verworven worden tijdens het werkplekleren. Hiermee wordt de werkplek niet langer een stage-omgeving waarin de studenten de kans hebben om hun eerder verworven kennis, vaardigheden, attitudes en competenties in te oefenen of te routiniseren, maar wel een authentieke werksituatie die als een volwaardige leeromgeving fungeert.

Vlottere doorstroom tussen onderwijsniveaus

Arteveldehogeschool, Syntra Midden-Vlaanderen en Liberform slaan de handen in elkaar om de stap van onderwijs naar de arbeidsmarkt een boost te geven. Via een aangepast opleidingstraject zullen studenten vlotter kunnen doorstromen van niveau 4 (secundair) naar niveau 5 (graduaat) en op termijn naar niveau 6, de professionele bachelor, wat uniek is in Vlaanderen.

Belangrijk hierbij is dat het zalmen via de beroepskwalificerende leerweg mogelijk wordt binnen eenzelfde organisatie (bijv. de hogeschool met graduaatsopleidingen van niveau 5 naar (toekomstige) duale bacheloropleidingen van niveau 6, maar ook tussen de verschillende erkende institutionele opleidingsverstrekkers (bijv. van Accountancy Assistent in het SYNTRA-netwerk van niveau 4 naar Accounting Administration van niveau 5 in Arteveldehogeschool). Hierdoor kunnen alle lerenden voortaan een opleidingstraject samenstellen dat sterk inspeelt op hun individuele professionele talenten en interesses.

De band met de bedrijven is gewaarborgd door het aanzienlijk aandeel aan werkplekleren en de integratie van de erkende beroepskwalificaties in de curricula. “Dit alles maakt van het project een sterk model voor arbeidsmarktgerichte opleidingen” onderschrijven Thierry Semey (SYNTRA Midden-Vlaanderen) en Nele Muys (Liberform).

Voordelen voor student en werkgever

“Dit traject is positief voor de student omdat hij al van bij de start van de opleiding echt kan ‘doen’ en minder theorie moet verwerken. Maar het is ook positief voor de werkgever omdat hij kan kiezen uit een grotere groep bekwame en praktijkgeschoolde accounting profielen. Wat voor veel werkgevers ook belangrijk is, is dat ze toekomstige en huidige medewerkers intern kunnen opleiden. Dit is belangrijk in een sector die hoog scoort in het lijstje van knelpuntberoepen. Door dit project komen we dus tegemoet aan de verwachtingen van zowel het werkveld als de lerende professional. Zonder in te boeten aan kwaliteit.” zegt Kathy Dewitte, opleidingsdirecteur Bedrijfsmanagement Arteveldehogeschool.

Nieuwe opleiding Accounting Administration

Tijdens dit ESF-project wordt gevaloriseerd werkplekleren geïntegreerd in de nieuwe graduaatsopleiding Accounting Administration. De opleiding start op 1 september 2019.

Meer weten of interesse in een interview? Neem contact met Kristof Punie, programme manager graduaatsopleidingen Arteveldehogeschool: kristof.punie@arteveldehs.be – 09 234 71 04.

Nieuwe opleiding Accountancy Assistant
Op 16 september start in SYNTRA Midden-Vlaanderen, campus Gent de nieuwe eenjarige PACT-opleiding Accountancy Assistent.
Meer weten of interesse: neem contact met Kurt Van de Moere, sectorcoördinator SYNTRA Midden-Vlaanderen: kurt.vandemoere@syntra-mvl.be – 09 243 41 52

 

 

  ESF_combinatielogo